Obrona Ewangelii cz. 14 - Szczere napominanie odchodzących od wiary

List do Galatów 4,8-16
[4,8] Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. [9] Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? [10] Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. [11] Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami. [12] Bracia, proszę was, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. [13] Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam ewangelię w słabości ciała. [14] A mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. [15] Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. [16] Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Wyjścia 32,1-6
[32,1] A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: Wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. [2] Wtedy Aaron im powiedział: Zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. [3] I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. [4] Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: Oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. [5] Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: Jutro będzie święto PANA. [6] A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. 
Księga Rodzaju 4,1
[4,1] Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA. 
List do Rzymian 5,8
[5,8] Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
2 List do Koryntian 5,9
[5,9] Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.