Obrona Ewangelii cz. 19 - Służcie jedni drugim w miłości

List do Galatów 5,13-15
[5,13] Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. [14] Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. [15] Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tymoteusza 6,3
[6,3] Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; 
Ewangelia Jana 8,32-36
[8,32] I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. [33] Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? [34] Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. [35] A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. [36] Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. 
Ewangelia Mateusza 23,5-12
[23,5] A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy. [6] Kochają też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach; [7] i pozdrowienia na rynkach, i aby ludzie nazywali ich: Rabbi, Rabbi! [8] Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. [9] I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie. [10] Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus. [11] Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. [12] Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.