Obrona Ewangelii cz. 18 - Zamęt w Kościele

List do Galatów 5,7-12
[5,7] Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? [8] Namawianie to nie pochodzi od tego, który was powołuje. [9] Trochę zakwasu całe ciasto zakwasza. [10] Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był. [11] A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża. [12] Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List Jakuba 2,10
[2,10] Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. 
Ewangelia Jana 8,36
[8,36] Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. 
2 List do Tymoteusza 4,10
[4,10] Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji; 
1 List Jana 2,18-19
[2,18] Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. [19] Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. 
List do Filipian 1,6
[1,6] będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. 
1 List Piotra 5,8
[5,8] Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. 
Dzieje Apostolskie 20,28-30
[20,28] Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. [29] Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. [30] Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. 
1 List do Koryntian 1,23-24
[1,23] My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem; [24] lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.