Obrona Ewangelii cz. 15 - Kontrast między dobrym a złym przywódcą

List do Galatów 4,13-20
[4,13] Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam ewangelię w słabości ciała. [14] A mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. [15] Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. [16] Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? [17] Gorliwie o was zabiegają niedobrze, lecz chcą was odłączyć, abyście o nich zabiegali. [18] A zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. [19] Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje; [20] chciałbym teraz być wśród was i zmienić swój głos, ponieważ jestem zaniepokojony o was. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 12,20
[12,20] Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.