Trzy w jednym - Zjednoczeni w Chrystusie

List do Rzymian 6,5-10
[6,5] Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; [6] wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. [7] Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. [8] Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć; [9] wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. [10] To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Ezechiela 36,27
[36,27] Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je. 
Ewangelia Jana 16,7-9
[16,7] Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. [8] A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. [9] O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 
Ewangelia Jana 17,20-23
[17,20] A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie; [21] aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. [22] I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. [23] Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. 
Księga Izajasza 55,6-7
[55,6] Szukajcie PANA, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki jest blisko. [7] Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje; niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.