Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 1

2 List do Tymoteusza 2,14-21
[2,14] To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. [15] Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. [16] Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. [17] A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; [18] którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. [19] Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. [20] W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. [21] Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 24,45-47
[24,45] Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? [46] Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. [47] Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami. 
Ewangelia Jana 10,27-30
[10,27] Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. [28] A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. [29] Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. [30] Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
Księga Rodzaju 4,1
[4,1] Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA. 
List do Rzymian 12,1
[12,1] Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.