Relacje między przywódcami i członkami Kościoła

List do Hebrajczyków 13,17
[13,17] Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 20,28-30
[20,28] Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. [29] Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. [30] Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. 
3 List Jana 1,4
[1,4] Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. 
1 List do Tesaloniczan 2,19-20
[2,19] Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie jego przyjścia? [20] Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. 
List do Rzymian 5,1
[5,1] Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; 
Ewangelia Łukasza 2,14
[2,14] Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. 
Księga Izajasza 40,1
[40,1] Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. 
Ewangelia Jana 15,4-5
[15,4] Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. [5] Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. 
Księga Liczb 6,23-26
[6,23] Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich: [24] Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; [25] niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy; [26] niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. 
Księga Ezechiela 3,16-21
[3,16] A gdy minęło siedem dni, doszło do mnie słowo PANA mówiące: [17] Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem domu Izraela. Usłysz więc słowo z moich ust i upominaj go ode mnie. [18] Gdy powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. [19] Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości, ale ty wybawisz swoją duszę. [20] Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a ja ześlę na niego przeszkodę, to on umrze. Ponieważ nie ostrzegłeś go, umrze w swym grzechu i nie będzie się pamiętać o jego sprawiedliwości, którą czynił, lecz jego krwi zażądam z twojej ręki. [21] Ale jeśli ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, na pewno będzie żył, bo przyjął ostrzeżenie, a ty ocalisz swoją duszę. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.