Wszystkie Twe przykazania są prawdą

2 List do Tymoteusza 3,16-17
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; [17] aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 22,41-45
[22,41] A gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał: [42] Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. [43] I powiedział im: Jakże więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc: [44] Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? [45] Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem? 
List do Galatów 3,16
[3,16] Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. 
2 List Piotra 1,20-21
[1,20] to przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. [21] Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. 
Dzieje Apostolskie 27,14-15
[27,14] Lecz niedługo potem uderzył na nią gwałtowny wiatr, zwany Eurokludon. [15] Kiedy statek został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. 
Księga Psalmów 119,162
[119,162] Raduję się z twego słowa jak ten, który znajduje wielki łup. 
List do Rzymian 10,17
[10,17] Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. 
Apokalipsa Jana 1,3
[1,3] Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. 
Dzieje Apostolskie 17,11
[17,11] Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 
Księga Psalmów 119,9-11
[119,9] W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. [10] Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. [11] W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.