Ofiary, które podobają się Bogu cz. 3

List do Hebrajczyków 13,7-8
[13,7] Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. [8] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 24,45-51
[24,45] Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? [46] Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. [47] Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami. [48] Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem; [49] i zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami; [50] przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. [51] Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
1 List do Koryntian 4,2
[4,2] A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.