Radość

List do Filipian 3,1
[3,1] W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tesaloniczan 5,16
[5,16] Zawsze się radujcie. 
Dzieje Apostolskie 16,23-25
[16,23] Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. [24] Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. [25] O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. 
Księga Psalmów 33,1-5
[33,1] Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała. [2] Wysławiajcie PANA na harfie, śpiewajcie mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach. [3] Śpiewajcie mu nową pieśń, pięknie i głośno mu grajcie. [4] Słowo PANA bowiem jest prawe i wszystkie jego dzieła są dokonane w wierności. [5] On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia PANA. 
2 List do Koryntian 11,24-27
[11,24] Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego. [25] Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. [26] Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci; [27] w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości; 
Księga Liczb 23,23
[23,23] Nie ma bowiem zaklęcia przeciw Jakubowi ani wróżby przeciw Izraelowi. Już od tego czasu będzie się mówić o Jakubie i o Izraelu: Czego dokonał Bóg! 
2 Księga Kronik 29,8-9
[29,8] Dlatego gniew PANA spadł na Judę i Jerozolimę i PAN wydał ich na rozproszenie, na zdumienie i na pośmiewisko, jak sami widzicie swoimi oczami. [9] Oto bowiem z tego powodu nasi ojcowie polegli od miecza, a naszych synów, nasze córki i żony uprowadzono do niewoli. 
Księga Habakuka 3,17-18
[3,17] Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; [18] ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.