Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?

List do Hebrajczyków 2,13-18
[2,13] I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. [14] Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; [15] i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. [16] Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. [17] Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. [18] A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.