Jak interpretować Objawienie św. Jana. Kim jest Pan?

Apokalipsa Jana 1,1-3
[1,1] Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi; [2] który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, i wszystko, co widział. [3] Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.