Bohaterowie wiary cz. 13 - Rahab

List do Hebrajczyków 11,30-31
[11,30] Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni. [31] Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Jozuego 2,10-11
[2,10] Słyszeliśmy bowiem, jak PAN wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amorejskim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których pobiliście. [11] Gdy o tym usłyszeliśmy, nasze serca struchlały i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu; bo PAN, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.