Bohaterowie wiary cz. 02 - Henoch

List do Hebrajczyków 11,5-6
[11,5] Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. [6] Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 5,22
[5,22] Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki. 
Księga Psalmów 23,1
[23,1] Psalm Dawida. PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. 
List do Rzymian 8,14-16
[8,14] Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. [15] Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! [16] Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Ewangelia Jana 1,12-13
[1,12] Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; [13] którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. 
Ewangelia Jana 6,44
[6,44] Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
Księga Hioba 1,6-8
[1,6] Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed PANEM, że też szatan pojawił się wśród nich. [7] Wtedy PAN zapytał szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział PANU: Krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. [8] PAN powiedział do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba – że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. 
2 List do Koryntian 5,9
[5,9] Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.