Pan Bóg mówi

List do Hebrajczyków 1,1
[1,1] Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 22,10-12
[22,10] Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. [11] Lecz Anioł PANA zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. [12] Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. 
Księga Ezechiela 4,1-3
[4,1] A ty, synu człowieczy, weź sobie glinianą tabliczkę, połóż ją przed sobą i wyryj na niej miasto Jerozolimę; [2] sporządź jego oblężenie, zbuduj przeciwko niemu szańce, usyp przeciwko niemu wał, uszykuj przeciwko niemu wojska i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. [3] Następnie weź sobie patelnię żelazną, postaw ją jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i odwróć swą twarz przeciwko niemu. Ono będzie oblężone, a ty będziesz je oblegał. To będzie znak dla domu Izraela. 
Ewangelia Mateusza 11,2-5
[11,2] A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów; [3] z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? [4] A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. [5] Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia. 
Księga Izajasza 35,5-6
[35,5] Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. [6] Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. 
2 List do Koryntian 1,8-10
[1,8] Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. [9] Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. [10] On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać; 
2 List do Koryntian 11,25
[11,25] Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. 
2 List do Koryntian 12,7-9
[12,7] A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. [8] Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. [9] Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.