Wiara i jej skutki

List do Hebrajczyków 11,1-4
[11,1] A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. [2] Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. [3] Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. [4] Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 5,24
[5,24] Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. 
Księga Rodzaju 1,3
[1,3] I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 
Księga Rodzaju 4,4
[4,4] Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A PAN wejrzał na Abla i jego ofiarę. 
Księga Psalmów 18,2
[18,2] PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. 
Księga Psalmów 33,9
[33,9] On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.