Boża obecność [Wdowa z Sarepty]

1 Księga Królewska 16,30
[16,30] I Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach PANA, bardziej niż wszyscy, którzy byli przed nim. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 11,30
[11,30] Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.