Poselstwo raka cz. 2

List do Filipian 1,21
[1,21] Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Filipian 3,8
[3,8] Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.