Nie kłam

Księga Wyjścia 20,16
[20,16] Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.