Synopsa Ewangelii [1-24 grudnia]

19 grudnia
wersetów do przeczytania: 178

E. Ostatni tydzień działalności Jezusa

IV.b. Wtorek - Nauczanie o czasach ostatecznych [Mowa na Górze Oliwnej]

1. Świątynia będzie zniszczona

Mateusz 24,1-2 Marek 13,1-2 Łukasz 21,5-6 Jan
[1] A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. [2] Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. [1] Gdy wychodził ze świątyni, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Nauczycielu, patrz, jakie kamienie i jakie budowle! [2] A Jezus mu odpowiedział: Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. [5] A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: [6] Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.  

2. Uczniowie zadają pytania

Mateusz 24,3 Marek 13,3-4 Łukasz 21,7 Jan
[3] A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? [3] A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności: [4] Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? [7] I zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to będzie miało stać?  

3. „Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł”

Mateusz 24,4-5 Marek 13,5-6 Łukasz 21,8 Jan
[4] I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. [5] Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą. [5] A Jezus w odpowiedzi zaczął im mówić: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. [6] Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą. [8] A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.  

4. Wojny i prześladowania

Mateusz 24,6-14 Marek 13,7-13 Łukasz 21,9-19 Jan
[6] Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. [7] Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. [8] Lecz to wszystko jest początkiem boleści. [9] Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. [10] A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. [11] Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. [12] A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. [13] Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. [14] A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec. [7] Gdy więc usłyszycie o wojnach i pogłoski o wojnach, nie lękajcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. [8] Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści. [9] Lecz miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu, na świadectwo przeciwko nim. [10] A ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom. [11] A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. [12] I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. [13] I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. [9] Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast. [10] Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. [11] I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. [12] Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia. [13] A to was spotka na świadectwo. [14] Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać. [15] Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy. [16] A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was. [17] Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. [18] Ale nawet włos z waszej głowy nie zginie. [19] Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze.  

5. Obrzydliwość i ucisk

Mateusz 24,15-22 Marek 13,14-20 Łukasz 21,20-24 Jan
[15] Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie); [16] Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. [17] Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. [18] Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty. [19] A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! [20] Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. [21] Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. [22] A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. [14] Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; [15] A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać; [16] Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę. [17] Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! [18] Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie. [19] Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie. [20] A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni. [20] A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. [21] Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. [22] Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. [23] Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem. [24] I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.  

6. Fałszywi Chrystusowie

Mateusz 24,23-27 Marek 13,21-23 Łukasz [17,20-25] Jan
[23] Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. [24] Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. [25] Oto wam przepowiedziałem. [26] Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie. [27] Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [21] Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Oto tam jest – nie wierzcie. [22] Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych. [23] Wy więc uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem. [20] Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. [21] I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. [22] A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. [23] I powiedzą wam: Oto tu, albo: Oto tam jest. Nie chodźcie tam ani nie idźcie za nimi. [24] Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. [25] Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie.  

7. Padlina i orły

Mateusz 24,28 Marek Łukasz [17,37] Jan
[28] Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.  [37] I pytali go: Gdzie, Panie? A on im powiedział: Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły.  

8. Przyjście Syna Człowieczego

Mateusz 24,29-31 Marek 13,24-27 Łukasz 21,25-28 Jan
[29] A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. [30] Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. [31] Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. [24] Ale w tych dniach, po tym ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku; [25] Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone. [26] A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. [27] Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba. [25] I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. [26] Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. [27] Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. [28] A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.  

9. Lekcja od drzewa figowego

Mateusz 24,32-35 Marek 13,28-31 Łukasz 21,29-33 Jan
[32] A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. [33] Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. [34] Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [35] Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [28] A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. [29] Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. [30] Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [31] Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [29] I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. [30] Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. [31] Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. [32] Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [33] Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.  

10. Nikt nie zna dnia ani godziny

Mateusz 24,36 Marek 13,32 Łukasz Jan
[36] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. [32] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.   

11. Jak za dni Noego

Mateusz 24,37-39 Marek Łukasz [17,26-27] Jan
[37] A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [38] Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; [39] I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.  [26] A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: [27] Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.  

12. Niektórzy wzięci, niektórzy zostawieni

Mateusz 24,40-43 Marek Łukasz [17,34-36] Jan
[40] Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. [41] Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [42] Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. [43] A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.  [34] Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. [35] Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [36] Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.  

13. Czuwajcie

Mateusz 24,44-51 Marek 13,33-37 Łukasz 21,34-36 Jan
[44] Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. [45] Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? [46] Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. [47] Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami. [48] Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem; [49] I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami; [50] Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. [51] Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [33] Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. [34] Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając, zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać. [35] Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano; [36] By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących. [37] A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! [34] Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. [35] Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. [36] Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym.  

14. Przypowieść o dziesięciu pannach

Mateusz 25,1-13 Marek Łukasz Jan
[1] Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. [2] Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. [3] Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. [4] Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. [5] A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. [6] O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! [7] Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. [8] A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. [9] I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. [10] A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. [11] Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam! [12] Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. [13] Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.    

15. Przypowieść o talentach

Mateusz 25,14-30 Marek Łukasz Jan
[14] Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. [15] Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i zaraz odjechał. [16] A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. [17] Tak samo i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. [18] Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. [19] A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. [20] Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. [21] I powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. [22] Przyszedł i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. [23] Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. [24] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym: żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. [25] Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. [26] A jego pan mu odpowiedział: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. [27] Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. [28] Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. [29] Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. [30] A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.    

16. Owce i kozły

Mateusz 25,31-46 Marek Łukasz Jan
[31] Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. [32] I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. [33] I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. [34] Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. [35] Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; [36] Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. [37] Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić? [38] I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię? [39] Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? [40] A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. [41] Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. [42] Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić; [43] Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. [44] Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? [45] Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. [46] I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.    
Legenda:
Tekst pogrubionyNajbardziej kompletny lub kluczowy fragment lub fragment z ważnymi dodatkowymi informacjami
Czerwony tekstTekst zawiera kluczową datę, przedział czasu lub informację która pozwala je obliczyć
Symbol wskazujący na kluczowe wydarzenia, które pozwalają skonstruować niniejszą chronologię i zsynchronizować cztery ewangelie
Żółte tłoFragment, który nie jest w porządku chronologicznym w danej Ewangelii
Jasnoniebieskie tłoFragment, występujący we właściwym porządku, ale zaczerpnięty z miejsca znajdującego się w innym miejscu Ewangelii (np.: autor mówi o zdarzeniu, które nastąpi później lub wspomina coś co wydarzyło się wcześniej)
Jasnoniebieskie tło - frag. w nawiasach np.: Jan (3,24)Fragment powiązany tematycznie, ale który faktycznie występuje gdzie indziej
Szary tekst - frag. w nawiasach np.: Marek [1,16-20]Fragment, który może wydawać się fragmentem paralelnym, ale który prawdopodobnie był oddzielnym wydarzeniem lub powtórzonym nauczaniem
Opracowano na podstawie: Rick Aschmann - Chronology of the Four Gospels (Wersja z dnia 20.09.2019 r.)
Tekst Biblii: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska". Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.

© Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Polsce - Parafia Kościół Dobrego Pasterza w Warszawie