Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Służba dla dzieci

Osoba odpowiedzialna w kościele za służbę:

  • Piotr Szuszkiewicz


Prowadzimy zajęcia dla dzieci w ramach nauczania niedzielnego. Zajęcia są prowadzone na nabożeństwach w czasie kazań.

O programie w roku szkolnym 2019/2020:

W tym roku przechodzimy przez program opracowany w podręczniku „Obdarowani  przez  Boga”. Jest to piąta  część sześcioletniego  programu  do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych.

W  części tej  chcemy  uświadomić  dzieciom  wielkość  tego,  czym  Bóg  nas „łaskawie obdarza”. W tym celu najpierw odkrywamy niezwykłość największego Bożego daru, jakim  jest  zbawienie.  Następnie  w  kolejnych  lekcjach  analizujemy  z  dziećmi,  przykłady biblijne  ilustrujące  istotę  tego,  czym  Bóg  nas  obdarowuje  i  uczymy  je  wyrażania wdzięczności za Boże dary. Wszystko po to, by dzieci zrozumiały, jak wiele Bożych darów zostało przygotowanych dla człowieka.

Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomagają dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp.

Spis lekcji

Obdarowani przez wielkiego Boga

Lekcje o atrybutach Boga

1. Bóg jest wszechmogący  – Upokorzenie Nebukadnesara
2. Bóg jest wszędzie   – Nieposłuszeństwo Jonasza
3. Bóg jest miłosierny   – Jonasz w Niniwie
4. Bóg jest prawdą   – Epizody z życia króla Abrama, Saula i Pana Jezusa
5. Bóg nigdy się nie zmienia  – Lekcja doktrynalna
6. Bóg jest wierny   – Narodziny i ofiarowanie Izaaka

Obdarowani wspaniałym zbawieniem

Lekcje o zbawieniu

7. Zbawienie jest przez wiarę    – Kain i Abel
8. Grzesznik, który uwierzy, rodzi się na nowo – Ap. Paweł przed królem Agryppą
9. Ten, kto uwierzy ma życie wieczne – Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem i Martą
10. Ten, kto uwierzy, zostaje przyjęty do Bożej rodziny – Dawid i Mefiboszet
11. Ten, kto uwierzy, staje się członkiem Bożej rodziny – Pierwsze zbory
12. Ten, kto uwierzy jest usprawiedliwiony   – Pokuta Manassesa

Obdarowani do życia dla Boga

Lekcje z życia Elizeusza

13. Duch Święty daje moc    – Powołanie Elizeusza
14. Bóg chce, żebyś był dobry dla innych  – Uzdrowienie wody w Jerychu
15. Duch Święty posługuje się wierzącymi  – Elizeusz i wdowa
16. Bóg pokazuje nam potrzeby innych  – Gościnność Szunamitki
17. Duch Święty pomaga wierzącym modlić się – Wskrzeszenie syna Szunamitki
18. Tylko Bóg może oczyścić z grzechu  – Uzdrowienie Naamana
19. Boże dziecko patrzy na Boga   – Wozy ogniste wokół domu Elizeusza
20. Bądź wierny Bogu, jak Elizeusz   – Wydobycie siekiery, pomoc Szunamitce
21. Lekcja podsumowująca

Lekcje nawiązujące do modlitwy „Ojcze nasz” 

22. Bóg jest doskonałym Ojcem   – Dziewczynka w domu Naamana
23. Co to znaczy święcić Boże imię?   – Eliasz na górze Karmel
24. Jezus Chrystus jest Królem   – Dawid i jego rycerze
25. Bóg chce, by każdy wypełniał Jego wolę – Posłuszeństwo Pana Jezusa
26. Bóg zaspokaja potrzeby swoich dzieci  – Epizody z życia różnych bohaterów
27. Bóg uczy jak przebaczać    – Przypowieść o złym słudze
28. Boży wróg jest zawsze gotowy do ataku  – Samson i Dalila
29. Tylko Bóg ma moc pokonać szatana  – Cierpienie Joba
30. Pan Bóg jest pełen mocy    – Uzdrowienie epileptyka
31. Lekcja podsumowująca

Obdarowani Niebem

Lekcje dotyczące przyszłości
32. Pan Jezus na pewno powtórnie przyjdzie – Znaki powtórnego przyjścia Jezusa
33. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem Jezusem? – Pochwycenia wierzących
34. Niebo jest miejscem wiecznej radości i chwały  – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
35. Bóg osądzi świat     – Podobieństwo o pszenicy i kąkolu