Kościół Prezbiteriański w Polsce - Kościół Dobrego Pasterza

Adwent 2020

 

Pobierz pdf, wydrukuj i czytaj ku chwale Pana

1/3. Cztery ewangelie chronologicznie

Dzień Mateusz Marek Łukasz Jan
1 [Wt] 1   1,1-2,38 1,1-14
2 [Śr] 2-3 1 2,39-3,38  
3 [Cz] 4   4-5 1,15-3,36
4 [Pt]   2   4-5
5 [So] 5-7 oraz 12,1-21 3 6  
6 [Ni] 8,1-13 oraz r.11   7  
7 [Po] 12,22-13,58   8 oraz 11  
8 [Wt] 8,14-10,42 4-5    
9 [Śr] 14 6 9,1-17 6
10 [Cz] 15-16 7-8 9,18-27  
11 [Pt] 17-18 9 9,28-62  
12 [So]       7,1-10,21
13 [Ni]     10 oraz 12-13 10,22-42
14 [Po]     14,1-17,10  
15 [Wt]     17,11-18,14 11
16 [Śr] 19-21 10    
17 [Cz]   11 18,15-19,48 12
18 [Pt] 22-23 12 20-21  
19 [So] 24 13    
20 [Ni] 25-26 14    
21 [Po]     22 13-17
22 [Wt] 27 15 23 18-19
23 [Śr] 28 16 24 20-21
24 [Cz] 1,18-25   2,1-18 1,1-14

 Na podstawie: https://www.biblestudytools.com/bible-reading-plan/chronological-new-testament.html

 

2/3. Cztery ewangelie po kolei

Dzień Ew. Rozdziały do czytania
1 [Wt] Mat 1 2 3 4
2 [Śr]   5 6 7 8
3 [Cz]   9 10 11 12
4 [Pt]   13 14 15 16
5 [So]   17 18 19 20
6 [Ni]   21 22 23 24
7 [Po]   25 26 27 28
8 [Wt] Mar 1 2 3 4
9 [Śr]   5 6 7 8
10 [Cz]   9 10 11 12
11 [Pt]   13 14 15 16
12 [So] Łuk 1 2 3 4
13 [Ni]   5 6 7 8
14 [Po]   9 10 11 12
15 [Wt]   13 14 15 16
16 [Śr]   17 18 19 20
17 [Cz]   21 22 23 24
18 [Pt] Jan 1 2 3 4
19 [So]   5 6 7 8
20 [Ni]   9 10 11 12
21 [Po]   13 14 15 16
22 [Wt]   17 18 19 20
23 [Śr]   21 Mat: 1 2
24 [Cz] Jan: 1 Łuk: 1 2

 

 

3/3. Nasz Pan Jezus Chrystus to:

Dzień Tytuł Biblia
1 [Wt] Orędownik 1J 2,1-2
2 [Śr] Sprawca życia Dz 3,15
3 [Cz] Chleb życia J 6,35
4 [Pt] Wybawiciel Rz 11,26
5 [So] Brama owiec J 10,7
6 [Ni] Pośrednik 1 Tym 2,5
7 [Po] Arcykapłan Heb 4,14
8 [Wt] Król królów 1 Tym 6,15
9 [Śr] Pasterz i stróż 1 P 2,25
10 [Cz] Światłość świata J 8,12
11 [Pt] Pan wszystkich Dz 10,36
12 [So] Bóg z nami Mat 1,23
13 [Ni] Sprawca zbawienia Heb 5,9
14 [Po] Baranek Boży J 1,29
15 [Wt] Alfa i Omega Ap 22,13
16 [Śr] Droga, prawda i życie J 14,6
17 [Cz] Mądrość od Boga 1 Kor 1,30
18 [Pt] Krzew winny J 15,1
19 [So] Pan Flp 2,11
20 [Ni] Zmartwychwstanie J 11,25
21 [Po] Święty i sprawiedliwy Dz 3,14
22 [Wt] Bóg błogosławiony Rzym 9,5
23 [Śr] Słowo J 1,1
24 [Cz] Zbawiciel Łuk 2,11

 

Pobierz pdf, wydrukuj i czytaj ku chwale Pana