Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Mk 3,6-12:

A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z herodianami, jak by go zgładzić. A Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze; i wielki tłum ludu szedł za nim z Galilei i z Judei, i z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu; wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego. I powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę, ze względu na lud, który na niego napierał. I rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli zawsze w pogotowiu, dla ludu, aby go nie cisnęli. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. A On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały.”

Ktoś inny potrzebuje twojej służby*

W 95% przypadków, rozpoczęty, nowy biznes się nie udaje. 95% działań człowieka nie osiągnie zamierzonych celów. Co robić w takich sytuacjach? Trwać i działać pomimo to? W życiu chrześcijańskim i w służbie dla Pana, również napotykamy na niepowodzenia i zadajemy te pytania: co robić dalej? Przyjrzyjmy się dziś jak postępował Chrystus Pan kiedy Jego spotkało niepowodzenie? To, co Chrystus czynił jest dla nas przykładem na to, jak my możemy postępować w takich sytuacjach.

Przeczytajmy Ewangelię Marka 3:6-12

Tło. Chrystus Pan w Synagodze uzdrowił w szabat człowieka z bezwładną prawą ręką. Według faryzeuszy Chrystus pracował w tym dniu i uzdrawiając go złamał Boże przekazania, według ich nauki. Dlatego też odrzucili Go i nie uwierzyli w Niego, pomimo, że byli świadkami wielkiego cudu. Cud ich nie przekonał. Czytamy w w. 6, że: Naradzali się, jak by go zgładzić.

I. Obłuda Faryzeuszów

1.Oto mamy ciekawą sytuację. Faryzeusze, którzy byli dumni z tego, że przestrzegają Prawa Bożego, naradzali się między sobą jak pogwałcić to Prawo. Zabić niewinnego człowieka pod pretekstem ochrony Prawa i religii. Konfrontacja z Jezusem objawiała kim naprawdę byli faryzeusze; ludźmi, którzy służyli Bogu wargami, ale ich serca były daleko od Niego. Izajasz mówi takie słowa: I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim (Izaj 29:13).

Historia świata pełna jest przykładów ludzi, którzy w imieniu Boga deptali Boże Prawa. Spalenie Jana Husa i rzesz husytów w imieniu Boga, walki religijne w czasie Reformacji, Wojny krzyżowe w jedenastym i dwunastym wieku, to tylko niektóre przekłady wykorzystywania imienia Boga do realizacji egoistycznych celów przywódców religijnych.

2.Faryzeusze nie tylko naradzali się ze sobą, lecz także z herodianami. Herodianie byli zwolennikami króla Heroda, który był ustanowiony królem przez okupacyjne władze Rzymskie; reprezentowali partię władzy. Herod rządził Izraelem w imieniu Rzymian. Z tego powodu był nienawidzony przez Żydów a szczególnie przez faryzeuszów. Faryzeusze (dosłowne znaczenie tego słowa znaczy oddzieleni tzn. od grzechu i od grzeszników) starali się unikać kontaktu z grzesznikami, a szczególnie z tymi, którzy pracowali dla pogańskich władców (np. celnicy, poborcy podatków). Natomiast z herodianami, z ludźmi władzy, pomimo, że pracowali na rzecz pogańskich władców, nie wahali sprzymierzyć się przeciwko Chrystusowi. Obawiali się, że Chrystus będzie miał więcej zwolenników niż oni. Aby nie utracić władzy gotowi byli pogwałcić wszystkie zasady i Boże prawo. Człowiek, który naucza czegoś, a sam postępuje inaczej jest obłudnikiem. Chrystus potępił obłudę faryzeuszów i był bez litosny wobec nich. Obłuda jest grzechem, który wzbudza Boży gniew. Mt 23:13. 8 razy Chrystus Pan ogłasza biada dla obłudników dla uczonych w Piśmie i Faryzeuszów.

II. Reakcja Chrystusa na konflikt

3.Chrystusa wycofał się z tego konfliktu.

A)Odszedł pokornie, nie korzystał ze sposobności użycia swojej moc i potęgi, aby zniszczyć swoich wrogów, nie uczynił cudu aby wydostać się z ich rąk, lecz po prostu odszedł, jak zwykły człowiek. Postąpił zgodnie ze swoją nauką i wskazówkami. Chrystus mówi do apostołów:

Jeśli prześladują was w jednym miejscu iście do drugiego. Mt 10:23.

Kiedy mamy do czynienia z konfliktem, mamy również postępować tak jak Pan Jezus i wycofać się. Unikanie konfliktu jest cechą mądrych ludzi. Szukanie konfliktów jest cechą głupców.

B)Unikał konfliktu, bo znał ich zamiary. Wiedział, że chcą Go zgładzić i to jak najszybciej. Chrystus miał swoje zadanie do wykonania i miał swój własny plan działania. Przyszedł aby służyć i umrzeć w właściwym czasie a nie według planu faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Mamy postępować według naszego planu i naszego rozkładu, a nie według planu i rozkładu wrogów Boga.

III. Owoc gdzie indziej

1. Chrystus wycofał się, lecz nadal służył, tam, gdzie mógł. Nie ukrywał się, lecz nauczał, uzdrawiał i wypędzał duchy nieczyste. Nie był zniechęcony faktem odrzucenia przez faryzeuszów i herodianów czyli de facto przez elitę narodu. Poszedł tam, gdzie ludzie chętnie Go przyjęli. Chrystus dał nam przykład, że wycofanie się z konfliktu nie oznacza bezczynnego siedzenia. Nadal mamy pracować i budować Boże Królestwo całą naszą energią i zdolnościami. Nie musimy za wszelką cenę zostawać tam, gdzie nie chcą słyszeć naszego świadectwa. Możemy ich zostawić i służyć gdzie indziej. Mamy coś lepszego do roboty niż dyskutowanie z tymi, którzy nie chcą przyjąć prawdy, tak jak faryzeusze.

2. Ludzie przychodzili do Niego z różnych miast i regionów, różne też były ich motywacje:
A. Słyszeli jak wielkie rzeczy uczynił. Chcieli zobaczyć co Chrystus czynił, byli po prostu ciekawi.
B. Inni chcieli doświadczyć na własnej skórze tego, o czym do tej pory jedynie słyszeli. Ewangelista Łukasz (6:17) pisze:
przybyli, aby dać się wyleczyć ze wszystkich chorób.
Choroba zmuszało ich do przyjścia do Chrystusa. Czasami Bóg używa choroby aby nas przybliżyć do siebie. Hebr 12:5-13.
C. Jeszcze inni przybyli, aby Go słuchać. (Łuk 6:17). Ludzie przeszli, aby słuchać jego nauki. Jest to dla nas wskazówka abyśmy szukali takiego kościoła gdzie jest głoszona nauka Chrystusa. Przykład. Kiedy w Stanach szukaliśmy kościoła, gdzie moglibyśmy być członkami, jako rodzina, to nie szukaliśmy kościoła gdzie było nam miło, przyjemne i wygodne, lecz takiego gdzie jest wiernie głoszona Ewangelia. Dzieci nie byłe zadowolone z naszego wyboru, bo drugi kościół był fajniejszy dla nich. Szukali towarzystwa a nie słów prawdy.

Jakie były twoje motywacje do dołączenia do Kościoła do Chrystusa? Ciekawość, uzdrowienie z choroby czy też słuchanie Jego nauki?

3. Są trzy rodzaje wiary (Łuk 6:19). Cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
A. Wiara w moc dotyku Chrystusa, to wiara w to, że jeśli Chrystus ich dotknie, wtedy zostaną uzdrowieni.
B. Inni wierzyli, że jeśli oni dotkną Chrystusa, wtedy będą uzdrowieni. Tak jak w tym przypadku.
C. Jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie wiara uzdrawiająca bez dotyku. Wystarczy spojrzeć na Chrystusa z wiarą, wtedy człowiek zostanie uzdrowiony. Taki przypadek mamy opisany wtedy gdy Bóg posłał na swój lud, który zgrzeszył jadowite węże. Wtedy Mojżesz postawił pośrodku obozu węża miedzianego i ktokolwiek spojrzał na niego został ocalony, nie umierał. Ludzie nie musieli dotykać miedzianego węża, wystarczyło, że z daleka spojrzeli w jego stronę. Jest to wiara w moc Bożą, która działa bez konieczności dotykania. Ten rodzaj wiary został pobłogosławiony przez Chrystusa, wtedy gdy mówi do Tomasza: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli. Jan 20:29.

4. (W 9.) Przygotować łódkę. Lud napierał na Niego, bo wszyscy chcieli mieć z Nim fizyczny kontakt. Chrystus chętnie im pomagał i uzdrawiał ich, lecz miał jeszcze inne, ważne zadanie do wykonania, a mianowicie chciał nauczać ich Słowa Bożego. Troszczył się o ich wieczne zbawienie. Chciał im przekazać wiedzę na temat tego jak mogą doświadczać życia w obfitości na ziemi i w wieczności. Łódź był przygotowana, po to, by Jezus mógł oddalić się od brzegu i przemawiać do ludzi z pewnej odległości. Kiedy Chrystus przemawiał do tłumu z łódki Jego głos był lepiej słyszalny, gdyż odbijał się od wody i rozchodził wzdłuż całego brzegu jeziora.

5. Duchy nieczyste upadły przed Nim, nie z miłości lecz z obawy, aby ich nie osądził i nie posłał na wieczne potępienie. Duchy nieczyste uznały Chrystusa jako Syna Bożego, wyznanie ustami faktu, że Chrystus jest Bogiem nie zbawia człowieka. Czytamy, że po owocach ich poznacie. Faryzeusze i duchy nieczyste ustami wyznawały, że Bóg jest, lecz ich uczynki świadczyły o tym, że Boga nie znają. Człowiek może słyszeć właściwą naukę o Bogu lecz to jego uczynki świadczą o tym, czy Boga zna czy też nie. Na takich ludzi Chrystus ma jeden wyrok. Mt7:21-23.

6. Zakazał ludziom i demonom surowo, aby Go nie ujawniały. Dlaczego?

A. Po pierwsze po to, aby uniknąć publicznej dyskusji na ten temat Mt 12:23-24. Chrystus chciał aby ludzie koncentrowali się na tym, czego on naucza o Bogu i wiecznym zbawieniu, a nie na cudach i doczesnych uzdrowieniach.
B. Z powodu pokory, Chrystus nie reklamował siebie. Mądrzy ludzie, kiedy dobrze czynią nie zabiegają o publiczny rozgłos. Szukają Bożej akceptacji a nie ludzkiego aplauzu.
C. Chrystus zabronił im mówić o sobie, bo miał swój plan działania związany z wykonaniem planu zbawienia. To On decydował kiedy objawi siebie w pełni, jako Syna Bożego.

Podsumowanie

Gdy w służbie dla Pana, nie osiągniemy sukcesu na jakimś polu, to co powinniśmy zrobić?

1. Po pierwsze powinniśmy unikać konfliktu.
2. Po drugie, nadal powinniśmy Bogu służyć z taką samą energią, tylko gdzie indziej. Znaleźć inne miejsce gdzie ludzie potrzebują i chcą słuchać o Bogu, a owoc pojawi się.
3. Po trzecie, powinniśmy koncentrować się na istotnych sprawach; niech twoja łódź będzie gotowa do odpływu.

*Autor - Moner Shaded jest pastorem Kościoła Dobrego Pasterza.